Super Magic LED ხაზოვანი სერია

  • Super Magic linear Series

    Super Magic ხაზოვანი სერია

    თვისება: მოდულის დიზაინი სხვადასხვა კონფიგურაციის შესაქმნელად. CCT & Watt Tunable სწრაფი კავშირი და მონტაჟი შრომის ღირებულების შესამცირებლად განათების უწყვეტი კავშირი ინდივიდუალური ტიპის და უწყვეტი რიგის სურვილისამებრ, მარტივი და სწრაფი ჩანაცვლება> 14 ...